DOMAttr::isId

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMAttr::isIdÖznitelik bir ID mi tanımlıyor diye bakar

Açıklama

public DOMAttr::isId(): bool

Öznitelik bir ID tanımlıyorsa true döner.

DOM standardı gereği, ID özniteliğini ID türünde tanımlayan bir DTD olmalıdır. Bu işlevi kullanmadan önce belgenizi DOMDocument::validate() veya DOMDocument::validateOnParse ile doğrulamanız gerekir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOMAttr::isId() örneği

<?php

$doc
= new DomDocument;

// Belgemizi önce doğrulamalıyız
$doc->validateOnParse = true;
$doc->Load('book.xml');

// chapter elemanının id özniteliğini öğrenelim
$attr = $doc->getElementsByTagName('chapter')->item(0)->getAttributeNode('id');

var_dump($attr->isId()); // bool(true)

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top