PHPCon Poland 2024

DOMAttr::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMAttr::__constructYeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur

Açıklama

public DOMAttr::__construct(string $name, string $value = "")

Yeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur. Nesne bu haliyle bir belgeye eklenebilir, fakat belge ile ilişkilendirilinceye kadar yeni bir düğüm eklenemez. Yazılabilir bir düğüm oluşturmak için DOMDocument::createAttribute() yöntemini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

name

Özniteliğin ismi.

value

Özniteliğin değeri.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMAttr oluşturmak

<?php

$dom
= new DOMDocument('1.0', 'utf-8');
$element = $dom->appendChild(new DOMElement('root'));
$attr = $element->setAttributeNode(new DOMAttr('attr', 'attrvalue'));
echo
$dom->saveXML();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root attr="attrvalue" />

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
10
Anonymous
9 years ago
The output should be:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root attr="attrvalue"/>
To Top