PHP 8.0.26 Released!

DOMNode::getNodePath

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::getNodePathDüğümün XPath yolunu döndürür

Açıklama

public DOMNode::getNodePath(): ?string

Düğümün XPath yolunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Normalde düğümün XPath yolunu içeren dizge, hata durumnda null döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOMNode::getNodePath() örneği

<?php
// DOMDocument örneğini oluştur
$dom = new DOMDocument;

// XML belgeyi yükle
$dom->loadXML('
<fruits>
 <apples>
  <apple>braeburn</apple>
  <apple>granny smith</apple>
 </apples>
 <pears>
  <pear>conference</pear>
 </pears>
</fruits>
'
);

// Her eleman için XPath yolunu bas
foreach ($dom->getElementsByTagName('*') as $node) {
    echo 
$node->getNodePath() . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

/fruits
/fruits/apples
/fruits/apples/apple[1]
/fruits/apples/apple[2]
/fruits/pears
/fruits/pears/pear

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top