DOMNode::hasAttributes

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::hasAttributesDüğümün öznitelikleri var mı diye bakar

Açıklama

public DOMNode::hasAttributes(): bool

Bakılan düğümün türü XML_ELEMENT_NODE ise ve öznitelikleri varsa true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top