CascadiaPHP 2024

DOMNode::isDefaultNamespace

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::isDefaultNamespaceBelirtilen isim alanının öntanımlı olup olmadığına bakar

Açıklama

public DOMNode::isDefaultNamespace(string $uri): bool

İsim alanı betimleyicisi uri ile belirtilen isim alanının öntanımlı isim alanı olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

uri

Bakılacak isim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

uri öntanımlı isim alanını betimliyorsa true aksi takdirde false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top