PHP 8.1.28 Released!

DOMCharacterData::replaceData

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMCharacterData::replaceDataDOMCharacterData içindeki bir alt dizgeyi değiştirir

Açıklama

public DOMCharacterData::replaceData(int $offset, int $count, string $data): bool

offset konumundan itibaren count karakterlik alt dizgenin yerine data dizgesini yerleştirir.

Bağımsız Değişkenler

offset

Değiştirilecek alt dizgenin başlangıç konumu.

count

Değiştirilecek alt dizgenin karakter sayısı. offset + count toplamı dizgenin toplam uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki tüm karakterler değiştirilir.

data

Değiştirilecek alt dizgenin yerini alacak dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

offset veya count negatifse veya offset verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top