CascadiaPHP 2024

DOMDocumentType sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Her DOMDocument nesnesi, değeri null veya bir DOMDocumentType nesnesi olabilen bir doctype özniteliğine sahiptir.

Sınıf Sözdizimi

class DOMDocumentType extends DOMNode {
/* Özellikler */
public readonly string $name;
public readonly DOMNamedNodeMap $entities;
public readonly DOMNamedNodeMap $notations;
public readonly string $publicId;
public readonly string $systemId;
public readonly ?string $internalSubset;
/* Miras alınan özellikler */
public readonly ?string $nodeName;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly ?string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::isEqualNode(?DOMNode $otherNode): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
}

Özellikler

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi. Bu bir mutlak URI olabileceği gibi olmayabilir de.

name

DTD ismi; yani, DOCTYPE anahtar sözcüğünden sonra gelen sözcük.

entities

DTD'de bildirilmiş harici ve dahili genel öğeleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

notations

DTD'de bildirilmiş gösterimleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

internalSubset

Bir dizge olarak dahili alt küme; hiçbir şey yoksa null. Sınırlayıcı köşeli ayraçları içermez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top