LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

DOMNodeList sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Sınıf Sözdizimi

DOMNodeList {
/* Özellikler */
readonly public int $length ;
/* Yöntemler */
public count ( void ) : int
DOMNodelist::item ( int $indis ) : DOMNode
}

Özellikler

length

Listedeki düğüm sayısı. Geçerli çocuk düğümlerin indisleri 0'dan başlar, length - 1'de biter.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top