Kurulum

Bu eklenti öntanımlı olarak etkindir. Derleme sırasında şu seçenekleri kullanarak bunu iptal edebilirsiniz: --disable-dom

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-56
smleimberg at NOSPAM dot gmail dot com
2 years ago
For Ubuntu:
sudo apt-get install php7.0-xml

For Fedora:
yum -y install php-xml
To Top