Locale::getDisplayLanguage

locale_get_display_language

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayLanguage -- locale_get_display_languageGirdi yerelindeki anadil kodunun yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::getDisplayLanguage ( string $dil_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string

Yordamsal kullanım

locale_get_display_language ( string $dil_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string

Girdi yerelindeki anadil kodunun yerelleştirilmiş ismini döndürür. Öntanımlı yerel kullanılmışsa NULL döner.

Değiştirgeler

dil_yereli

Anadil adı döndürülecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak anadil isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

hedef_yerel ile belirtilen yerelin anadil kodunun adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki ismini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_language() örneği

<?php
echo locale_get_display_language('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_language('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_language('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayLanguage('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayLanguage('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayLanguage('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Slovenian;
slovène;
Slovence

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
jake at qzdesign dot co dot uk
8 months ago
If `$locale` is invalid, the return value is actually the value of `$locale`, not `NULL` or `FALSE` as you might expect.

(If `$in_locale` is invalid, but `$locale` is valid, the return value is the language name in the default locale.)
up
-6
heitor dot siller at gmail dot com
9 years ago
To display special characters correctly in a web browser, it's a good idea to decode the result data with utf8_decode:

<?php

echo utf8_decode(Locale::getDisplayLanguage('sl-Latn-IT-nedis', 'fr'));

echo
utf8_decode(Locale::getDisplayLanguage('sl-Latn-IT-nedis', 'pt-BR'));

?>
To Top