Locale::getRegion

locale_get_region

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getRegion -- locale_get_regionGirdi yerelinden ülke kodunu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getRegion(string $yerel): ?string

Yordamsal kullanım

locale_get_region(string $yerel): ?string

Girdi yerelinde belirtilen ülke kodunu döndürür

Bağımsız Değişkenler

yerel

Ülke kodu çıkarılacak yerel.

Dönen Değerler

Varsa ülke alt yaftası, yoksa null döner.

yerel INTL_MAX_LOCALE_LEN'den uzunsa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_region() örneği

<?php
echo locale_get_region('de-CH-1901');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getRegion('de-CH-1901');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

CH

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Patanjali
7 years ago
locale_get_region does no validation of whether the region exists, but just extracts the text that looks like it can be the region part of the locale, and formats it as uppercase.

It doesn't even have to be a 2-character code, but can be an invalid 3-character one.
To Top