CascadiaPHP 2024

Locale::setDefault

locale_set_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::setDefault -- locale_set_defaultÖntanımlı çalışma anı yerelini tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::setDefault(string $yerel): bool

Yordamsal kullanım

locale_set_default(string $yerel): bool

Öntanımlı çalışma anı yerelini yerel olarak tanımlar. Bu değişiklik, küresel 'default_locale' INTL yerel betimleyicisinin değerini ayarlar. UAX #35 uzantıları kabul edilir.

Bağımsız Değişkenler

yerel

BCP 47 uyumlu bir dil yaftası.

Dönen Değerler

true döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_set_default() örneği

<?php
locale_set_default
('tr-TR');
echo
locale_get_default();
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
Locale
::setDefault('tr-TR');
echo
Locale::getDefault();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tr-TR

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top