PHP 7.4.22 Released!

Locale::getDisplayScript

locale_get_display_script

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayScript -- locale_get_display_scriptGirdi yereli yazı türünün yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getDisplayScript(string $yazı_yereli, string $adlandırma_yereli = ?): string

Yordamsal kullanım

locale_get_display_script(string $yazı_yereli, string $adlandırma_yereli = ?): string

Girdi yereli yazı türünün yerelleştirilmiş ismini döndürür. Öntanımlı yerel kullanılmışsa null döner.

Değiştirgeler

yazı_yereli

Yazı türü gösterilecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak yazı isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

yazı_yereli değiştirgesindeki yerel yaftasında belirtilen yazı isminin adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki karşılığını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_script() örneği

<?php
echo locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis''de');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis''de');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Latin;
Lateinisch;
Latin

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top