CascadiaPHP 2024

Locale::getDisplayScript

locale_get_display_script

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayScript -- locale_get_display_scriptGirdi yereli yazı türünün yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getDisplayScript(string $yazı_yereli, ?string $adlandırma_yereli = null): string|false

Yordamsal kullanım

locale_get_display_script(string $yazı_yereli, ?string $adlandırma_yereli = null): string|false

Girdi yereli yazı türünün yerelleştirilmiş ismini döndürür. adlandırma_yereli null ise öntanımlı yerel kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

yazı_yereli

Yazı türü gösterilecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak yazı isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

yazı_yereli bağımsız değişkenindeki yerel yaftasında belirtilen yazı isminin adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki karşılığı döner, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 adlandırma_yereli artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_script() örneği

<?php
echo locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis', 'en');
echo
";\n";
echo
locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis', 'de');
echo
";\n";
echo
locale_get_display_script('sl-Latn-IT-nedis', 'tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis', 'en');
echo
";\n";
echo
Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis', 'de');
echo
";\n";
echo
Locale::getDisplayScript('sl-Latn-IT-nedis', 'tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Latin;
Lateinisch;
Latin

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top