PHPCon Poland 2024

Locale::getScript

locale_get_script

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getScript -- locale_get_scriptGirdi yereli için yazı yaftasını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

publicstatic Locale::getScript(string $yerel): ?string

Yordamsal kullanım

locale_get_script(string $yerel): ?string

Girdi yereli için yazı yaftasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Yazı alt yaftası çıkarılacak yerel.

Dönen Değerler

Varsa yazı alt yaftası, yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 locale_get_script() örneği

<?php
echo locale_get_script('sr-Cyrl');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getScript('sr-Cyrl');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Cyrl

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Patanjali
7 years ago
locale_get_script does no validation of whether the script exists, but just extracts the 4-character text that looks like it can be the script part of the locale, and formats it with an initial cap.
To Top