PHP 7.4.22 Released!

Locale::getDisplayVariant

locale_get_display_variant

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayVariant -- locale_get_display_variantGirdi yereli lehçesinin yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getDisplayVariant(string $lehçe_yereli, string $adlandırma_yereli = ?): string

Yordamsal kullanım

locale_get_display_variant(string $lehçe_yereli, string $adlandırma_yereli = ?): string

Girdi yereli lehçesinin yerelleştirilmiş ismini döndürür. Öntanımlı yerel kullanılmışsa null döner.

Değiştirgeler

lehçe_yereli

Lehçe ismi döndürülecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak lehçe isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

lehçe_yereli ile belirtilen yerel yaftasında belirtilen lehçe isminin adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki karşılığını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_variant() örneği

<?php
echo locale_get_display_variant('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_variant('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_variant('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayVariant('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayVariant('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayVariant('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Natisone dialect;
dialecte de Natisone;
Natisone Lehçesi

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top