Locale::filterMatches

locale_filter_matches

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::filterMatches -- locale_filter_matchesBir dil yaftasının bir yerelle eşleşip eşleşmediğine bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::filterMatches(string $dil_yaftası, string $yerel, bool $meşru = false): ?bool

Yordamsal kullanım

locale_filter_matches(string $dil_yaftası, string $yerel, bool $meşru = false): ?bool

RFC 4647'nin temel süzme algoritmasına göre dil_yaftasının yerel ile eşleşip eşleşmediğine bakar.

Bağımsız Değişkenler

dil_yaftası

Sınanacak dil yaftası.

yerel

Dil yaftasının sınanacağı yerel.

meşru

true ise bağımsız değişkenler eşleştirilmeden önce meşru biçeme dönüştürülür.

Dönen Değerler

dil_yaftası ile yerel eşleşirse true eşleşmezse false döner.

yerel INTL_MAX_LOCALE_LEN'den uzunsa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_filter_matches() örneği

<?php
echo (locale_filter_matches('de-DEVA','de-DE', false)) ?
"Eşleşir" : "Eşleşmez";
echo
'; ';
echo (
locale_filter_matches('de-DE_1996','de-DE', false)) ?
"Eşleşir" : "Eşleşmez";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo (Locale::filterMatches('de-DEVA','de-DE', false)) ?
"Eşleşir" : "Eşleşmez";
echo
'; ';
echo (
Locale::filterMatches('de-DE-1996','de-DE', false)) ?
"Eşleşir" : "Eşleşmez";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Eşleşmez; Eşleşir

Ayrıca Bakınız

  • locale_lookup() - En iyi eşleşen dili bulmak için dil yaftası listesini araştırır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top