PHPCon Poland 2024

Locale::getDisplayName

locale_get_display_name

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayName -- locale_get_display_nameGirdi yerelinin yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getDisplayName(string $hedef_yerel, ?string $adlandırma_yereli = null): string|false

Yordamsal kullanım

locale_get_display_name(string $hedef_yerel, ?string $adlandırma_yereli = null): string|false

Girdi yerelinin yerelleştirilmiş ismini döndürür. adlandırma_yereli null ise öntanımlı yerel kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

hedef_yerel

İsmi gösterilecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak yerel isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

hedef_yerel ile belirtilen yerelin adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki ismi döner, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 adlandırma_yereli artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_name() örneği

<?php
echo locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis', 'en');
echo
";\n";
echo
locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis', 'fr');
echo
";\n";
echo
locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis', 'tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis', 'en');
echo
";\n";
echo
Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis', 'fr');
echo
";\n";
echo
Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis', 'tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Slovenian (Latin, Italy, Natisone dialect);
slovène (latin, Italie, dialecte de Natisone);
Slovence (Latin, İtalya, Natisone Lehçesi)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top