Locale::getDisplayName

locale_get_display_name

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDisplayName -- locale_get_display_nameGirdi yerelinin yerelleştirilmiş ismini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::getDisplayName ( string $hedef_yerel [, string $adlandırma_yereli ] ) : string

Yordamsal kullanım

locale_get_display_name ( string $hedef_yerel [, string $adlandırma_yereli ] ) : string

Girdi yerelinin yerelleştirilmiş ismini döndürür. Öntanımlı yerel kullanılmışsa NULL döner.

Değiştirgeler

hedef_yerel

İsmi gösterilecek yerel.

adlandırma_yereli

İsteğe bağlı olarak yerel isminin gösteriminde kullanılacak yerel.

Dönen Değerler

hedef_yerel ile belirtilen yerelin adlandırma_yereli ile belirtilen yereldeki ismini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_display_name() örneği

<?php
echo locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
locale_get_display_name('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
echo Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis''en');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis''fr');
echo 
";\n";
echo 
Locale::getDisplayName('sl-Latn-IT-nedis''tr');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Slovenian (Latin, Italy, Natisone dialect);
slovène (latin, Italie, dialecte de Natisone);
Slovence (Latin, İtalya, Natisone Lehçesi)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top