Locale::getDefault

locale_get_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDefault -- locale_get_defaultÖntanımlı yerel değerini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::getDefault(): string

Yordamsal kullanım

locale_get_default(): string

Küresel 'default_locale' değişkenindeki öntanımlı yerel değerini döndürür. Bu değer PHP yapılandırması sırasında php.ini dosyasında intl.default_locale yönergesine atanır. Öntanımlı yerel, php.ini dosyasında belirtilmemişse ICU'nun uloc_getDefault() işlevi kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

Dönen Değerler

Geçerli çalışma anı yereli.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_default() örneği

<?php
ini_set
('intl.default_locale', 'tr-TR');
echo
locale_get_default();
echo
'; ';
locale_set_default('en');
echo
locale_get_default();
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
ini_set
('intl.default_locale', 'tr-TR');
echo
Locale::getDefault();
echo
'; ';
Locale::setDefault('en');
echo
Locale::getDefault();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tr-TR; en

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
tjsturos
5 years ago
If you don't do anything, you can still call these methods and get the server's default locale.

In the case of Linux (Ubuntu 16.04), it uses the $LANG global variable.

Using the REPL:

echo locale_get_default(); // en_US

and then resetting the $LANG:

tiikeri@ubuntu:~$ LANG="fi_FI.UTF-8"

and back to the REPL:

echo locale_get_default(); // fi_FI
To Top