Locale::getKeywords

locale_get_keywords

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getKeywords -- locale_get_keywordsGirdi yerelindeki anahtar sözcükleri döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::getKeywords(string $yerel): array|false|null

Yordamsal kullanım

locale_get_keywords(string $yerel): array|false|null

Girdi yerelindeki anahtar sözcükleri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Anahtar sözcüklerin çıkarılacağı yerel.

Dönen Değerler

Belirtilen yerel ile ilgili anahtar-değer çiftlerini içeren bir ilişkisel dizi döner.

yerel INTL_MAX_LOCALE_LEN'den uzunsa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_keywords() örneği

<?php
$keywords_arr
= locale_get_keywords('de_DE@currency=EUR;collation=PHONEBOOK');
if (
$keywords_arr) {
foreach (
$keywords_arr as $key => $value) {
echo
"$key = $value\n";
}
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$keywords_arr
= Locale::getKeywords('de_DE@currency=EUR;collation=PHONEBOOK');
if (
$keywords_arr) {
foreach (
$keywords_arr as $key => $value){
echo
"$key = $value\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

collation = PHONEBOOK
currency = EUR

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top