Locale::getKeywords

locale_get_keywords

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getKeywords -- locale_get_keywordsGirdi yerelindeki anahtar sözcükleri döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::getKeywords ( string $yerel ) : array

Yordamsal kullanım

locale_get_keywords ( string $yerel ) : array

Girdi yerelindeki anahtar sözcükleri döndürür.

Değiştirgeler

yerel

Anahtar sözcüklerin çıkarılacağı yerel.

Dönen Değerler

Belirtilen yerel ile ilgili anahtar-değer çiftlerini içeren bir ilişkisel dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_keywords() örneği

<?php
$keywords_arr 
locale_get_keywords'de_DE@currency=EUR;collation=PHONEBOOK' );
if (
$keywords_arr) {
    foreach (
$keywords_arr as $key => $value) {
        echo 
"$key = $value\n";
    }
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$keywords_arr 
Locale::getKeywords'de_DE@currency=EUR;collation=PHONEBOOK' );
if (
$keywords_arr) {
    foreach( 
$keywords_arr as $key => $value){
        echo 
"$key = $value\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

collation = PHONEBOOK
currency = EUR

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top