PHP 7.4.9 Released!

Locale::composeLocale

locale_compose

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::composeLocale -- locale_composeDoğru sıralanmış yerel ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::composeLocale ( array $alt_yaftalar ) : string

Yordamsal kullanım

locale_compose ( array $alt_yaftalar ) : string

Anahtarların yerel alt yaftalarının betimleyicileri, değerlerin ise bu alt yaftalarla ilişkili değerler olduğu bir ilişkisel dizi ile belirtilen yereli bu alt yaftaları doğru sırayla birleştirerek oluşturur.

Değiştirgeler

alt_yaftalar

Anahtarların yerel alt yaftalarının betimleyicileri, değerlerin ise bu alt yaftalarla ilişkili değerler olduğu bir ilişkisel dizi.

Bilginize:

'extlang' anahtarı en fazla 3 değer alabilirken 'variant' ve 'private' alt yaftaları en fazla 15 değer alabilir ve 0-14 indislerine sahip olabilir. Bu bakımdan, girdi dizisindeki anahtarlar variant0, variant1, ...,variant14 olabilir. Döndürülen yerele bu yaftalar sonek olarak bu sırayla yerleştirilir.

'variant', 'private' ve 'extlang' için çoklu değerler belli bir anahtarın ('variant' gibi) alt dizisi olarak belirtilebileceği gibi 'variant0', 'variant1', şeklinde ayrı ayrı anahtar-değer çiftleriyle de belirtilebilir.

Dönen Değerler

Oluşturulan yerel.

Örnekler

Örnek 1 - locale_compose() örneği

<?php
$arr 
= array(
    
'language'=>'en' ,
    
'script'  =>'Hans' ,
    
'region'  =>'CN',
    
'variant2'=>'rozaj' ,
    
'variant1'=>'nedis' ,
    
'private1'=>'prv1' ,
    
'private2'=>'prv2'
);
echo 
locale_compose$arr );
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$arr 
= array(
    
'language'=>'en' ,
    
'script'  =>'Hans' ,
    
'region'  =>'CN',
    
'variant2'=>'rozaj' ,
    
'variant1'=>'nedis' ,
    
'private1'=>'prv1' ,
    
'private2'=>'prv2'
);
echo 
Locale::composeLocale$arr );
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Locale: en_Hans_CN_nedis_rozaj_x_prv1_prv2

Ayrıca Bakınız

  • locale_parse() - Yerel yaftasını oluşturan alt yaftaları içeren bir dizi döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top