CascadiaPHP 2024

Locale::parseLocale

locale_parse

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::parseLocale -- locale_parseYerel yaftasını oluşturan alt yaftaları içeren bir dizi döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::parseLocale(string $yerel): ?array

Yordamsal kullanım

locale_parse(string $yerel): ?array

Yerel alt yaftalarını anahtar-değer çiftleri halinde içeren bir dizi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Alt yafta dizisi çıkarılacak yerel. Bilginize: 'extlang' anahtarı en fazla 3 değer alabilirken 'variant' ve 'private' alt yaftaları en fazla 15 değer alabilir.

Dönen Değerler

Anahtarların yerel alt yaftalarının betimleyicileri, değerlerin ise bu alt yaftalarla ilişkili değerler olduğu bir ilişkisel dizi ile döner. Dizi içeriği yerel alt yaftaların yerel değerindeki belirtiliş sırasına göre oluşturulur. Örneğin, alt yaftalar '-varX-varY-varZ' biçiminde belirtilmişse, dönen dizi şunları içerecektir: variant0=>varX , variant1=>varY , variant2=>varZ

yerel uzunluğu INTL_MAX_LOCALE_LEN'den büyükse null döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_parse() örneği

<?php
$arr
= locale_parse('sl-Latn-IT-nedis');
if (
$arr) {
foreach (
$arr as $key => $value) {
echo
"$key : $value , ";
}
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$arr
= Locale::parseLocale('sl-Latn-IT-nedis');
if (
$arr) {
foreach (
$arr as $key => $value) {
echo
"$key : $value , ";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

language : sl , script : Latn , region : IT , variant0 : NEDIS ,

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top