International PHP Conference Berlin 2021

ReflectionProperty::getValue

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::getValueÖzelliğin değerini döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getValue ( string $özellik = ? ) : mixed

Özelliğin değerini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

özellik

Yansıtılan nesne.

Dönen Değerler

Özelliğin değeri.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
sergiy dot sokolenko at gmail dot com
10 years ago
To allow protected and private properties to be accessed, you should use
ReflectionProperty::setAccessible(bool $accessible):

<?php
/** Class Foo with protected and private members */
class Foo {
    protected
$bar = 'barrr!';
    private
$baz = 'bazzz!';
}

$reflFoo = new ReflectionClass('Foo');
$reflBar = $reflFoo->getProperty('bar');
$reflBaz = $reflFoo->getProperty('baz');

// Set private and protected members accessible for getValue/setValue
$reflBar->setAccessible(true);
$reflBaz->setAccessible(true);

$foo = new Foo();
echo
$reflBar->getValue($foo); // will output "barrr!"
echo $reflBaz->getValue($foo); // will output "bazzz!"

// You can also setValue
$reflBar->setValue($foo, "new value");
echo
$reflBar->getValue($foo); // will output "new value"
?>
To Top