PHPCon Poland 2024

ReflectionProperty::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::exportÖzelliği ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionProperty::export(mixed $sınıf, string $isim, bool $ihracet = ?): string

Yansıtılan özelliği ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

sınıf

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

isim

Özelliğin ismi.

ihracet

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
antonfedonyuk at gmail dot com
3 years ago
Note: export() method is deprecated in PHP 7.4, use __toString() instead - this method return same result.
To Top