The PHP Online Conference 2021

ReflectionProperty::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::exportÖzelliği ihraç eder

Açıklama

public static ReflectionProperty::export ( mixed $sınıf , string $isim [, bool $ihracet ] ) : string

Yansıtılan özelliği ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

sınıf

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

isim

Özelliğin ismi.

ihracet

TRUE belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. FALSE olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
antonfedonyuk at gmail dot com
1 month ago
Note: export() method is deprecated in PHP 7.4, use __toString() instead - this method return same result.
To Top