PHP 7.4.24 Released!

ReflectionProperty::getModifiers

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::getModifiersErişim değiştiricileri döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getModifiers(): int

Erişim değiştiricilerinin bitsel toplamını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Erişim değiştiricilerinin bitsel toplamı. Bu değiştiricilerin güncel anlamları öntanımlı sabitler bölümünde açıklanmıştır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top