CascadiaPHP 2024

ReflectionProperty::getModifiers

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::getModifiersErişim değiştiricileri döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getModifiers(): int

Erişim değiştiricilerinin bitsel toplamını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Erişim değiştiricilerinin bitsel toplamı. Bu değiştiricilerin güncel anlamları öntanımlı sabitler bölümünde açıklanmıştır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top