CascadiaPHP 2024

ReflectionProperty::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::__toStringDizgesel gösterimi döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::__toString(): string

Yansıtılan özelliğin dizgesel gösterimini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan özelliğin dizgesel gösterimi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top