PHP 8.0.24 Released!

ReflectionProperty::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::__toStringDizgesel gösterimi döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::__toString(): string

Yansıtılan özelliğin dizgesel gösterimini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top