ReflectionProperty::isDefault

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::isDefaultÖzellik öntanımlı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionProperty::isDefault(): bool

Özellik derleme sırasında mı yoksa dinamik olarak çalışma anında mı bildirilmiş diye bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Özellik derleme sırasında bildirilmişse true, çalışma anında oluşturulmuşsa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionProperty::isDefault() örneği

<?php
class Foo {
public
$bar;
}

$o = new Foo();
$o->bar = 42;
$o->baz = 42;

$ro = new ReflectionObject($o);
var_dump($ro->getProperty('bar')->isDefault());
var_dump($ro->getProperty('baz')->isDefault());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top