SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ReflectionProperty::isDefault

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::isDefaultÖzellik öntanımlı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionProperty::isDefault(): bool

Özellik derleme sırasında mı yoksa dinamik olarak çalışma anında mı bildirilmiş diye bakar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Özellik derleme sırasında bildirilmişse true, çalışma anında oluşturulmuşsa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionProperty::isDefault() örneği

<?php
class Foo {
    public 
$bar;
}

$o = new Foo();
$o->bar 42;
$o->baz 42;

$ro = new ReflectionObject($o);
var_dump($ro->getProperty('bar')->isDefault());
var_dump($ro->getProperty('baz')->isDefault());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top