PHPKonf 2020 Online

ReflectionProperty::isDefault

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::isDefaultÖntanımlı değer mi atanmış diye bakar

Açıklama

public ReflectionProperty::isDefault ( ) : bool

Öntanımlı değer atanmışsa TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Özellik derleme sırasında bildirildiği gibiyse TRUE, çalışma anında oluşturulmuşsa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top