ReflectionProperty::setValue

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::setValueÖzelliğe değer atar

Açıklama

public ReflectionProperty::setValue(object $nesne, mixed $değer): void
public ReflectionProperty::setValue(mixed $değer): void

Bir özelliğe değer atar.

Değiştirgeler

nesne

Özellik statik değilse özelliğin ait olduğu nesne burada belirtilmelidir. Statik ise nesne belirtmeye gerek yoktur. Sadece değer belirtmek yeterlidir.

değer

Yeni değer.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Private ve protected özellikler ReflectionProperty::setValue() tarafından hemen erişilebilir olur. Evvelce erişilebilir olmaları için ReflectionProperty::setAccessible() çağrısı yapmak gerekirdi; özellik erişilebilir değilse ReflectionException istisnası oluşurdu.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionProperty::setValue() örneği

<?php
class Foo {
    public static 
$staticProperty;

    public 
$property;
    protected 
$privateProperty;
}

$reflectionClass = new ReflectionClass('Foo');

$reflectionClass->getProperty('staticProperty')->setValue('foo');
var_dump(Foo::$staticProperty);

$foo = new Foo;

$reflectionClass->getProperty('property')->setValue($foo'bar');
var_dump($foo->property);

$reflectionProperty $reflectionClass->getProperty('privateProperty');
$reflectionProperty->setAccessible(true); // yalnızca PHP 8.1.0 öncesi
$reflectionProperty->setValue($foo'foobar');
var_dump($reflectionProperty->getValue($foo));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(3) "foo"
string(3) "bar"
string(6) "foobar"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
me at ircmaxell dot om
11 years ago
You can use ReflectionProperty::setValue to set the value on static properties as well as regular instance properties.  Simply pass null in place of the instance:

<?php
class Foo {
    protected static
$bar = null;
    public static function
sayBar() {
        echo
self::$bar;
    }
}

$r = new ReflectionProperty('Foo', 'bar');
$r->setAccessible(true);
$r->setValue(null, 'foo');

Foo::sayBar(); // "foo"
?>
To Top