ReflectionProperty::getDocComment

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ReflectionProperty::getDocCommentBilgilendirici açıklamaları döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getDocComment ( ): string

Bilgilendirici açıklamaları döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top