International PHP Conference Berlin 2021

ReflectionProperty::isProtected

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::isProtectedÖzellik protected olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public ReflectionProperty::isProtected ( ) : bool

Özellik protected olarak bildirilmişse true döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Özellik protected olarak bildirilmişse true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Ievgen Iefimenko the_boss at bk dot ru
8 years ago
<?php

/**
* Return 1 if property is public,
* else return void
*/

class Classname{
    private
$variable;
}

$obj = new Classname;
$rp = new ReflectionProperty($obj,'variable');
echo
$rp->isPrivate();
?>
To Top