CascadiaPHP 2024

ReflectionProperty::getName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::getNameÖzelliğin ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getName(): string

Özelliğin ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan özelliğin ismi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top