CascadiaPHP 2024

Reflection::getModifierNames

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Reflection::getModifierNamesDeğiştirici isimlerini döndürür

Açıklama

public static Reflection::getModifierNames(int $modifiers): array

Değiştirici isimlerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

modifiers

Döndürülecek değiştiricilerin bitsel VEYAlanmış değeri.

Dönen Değerler

Değiştirici isimlerini içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - Reflection::getModifierNames() örneği

<?php
class Testing
{
final public static function
foo()
{
return;
}

public function
bar()
{
return;
}
}

$foo = new ReflectionMethod('Testing', 'foo');

echo
"foo() yöntemi için değiştiriciler:\n";
echo
$foo->getModifiers() . "\n";
echo
implode(' ', Reflection::getModifierNames($foo->getModifiers())) . "\n";

$bar = new ReflectionMethod('Testing', 'bar');

echo
"bar() yöntemi için değiştiriciler:\n";
echo
$bar->getModifiers() . "\n";
echo
implode(' ', Reflection::getModifierNames($bar->getModifiers()));

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

foo() yöntemi için değiştiriciler:
49
final public static
bar() yöntemi için değiştiriciler:
1
public

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top