PHP Velho Oeste 2024

ReflectionMethod::getModifiers

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::getModifiersErişim değiştiricileri döndürür

Açıklama

public ReflectionMethod::getModifiers(): int

Bu yöntem için erişim değiştiricilerinin bitsel toplamını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Değiştiricilerin sayısal gösterimi. Bu değiştiricilerin güncel anlamları öntanımlı sabitler bölümünde açıklanmıştır.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionMethod::getModifiers() örneği

<?php
class Testing
{
final public static function
foo()
{
return;
}
public function
bar()
{
return;
}
}

$foo = new ReflectionMethod('Testing', 'foo');

echo
"foo() yönteminin değiştiricileri:\n";
echo
$foo->getModifiers() . "\n";
echo
implode(' ', Reflection::getModifierNames($foo->getModifiers())) . "\n";

$bar = new ReflectionMethod('Testing', 'bar');

echo
"bar() yönteminin değiştiricileri:\n";
echo
$bar->getModifiers() . "\n";
echo
implode(' ', Reflection::getModifierNames($bar->getModifiers()));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

foo() yönteminin değiştiricileri:
49
final public static
bar() yönteminin değiştiricileri:
1
public

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top