ReflectionMethod::isConstructor

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isConstructorYöntem bir kurucu mu diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isConstructor(): bool

Yöntem bir kurucu yöntem ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem bir kurucu yöntem ise true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top