PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionMethod::isPublic

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isPublicYöntem public olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isPublic(): bool

Yöntem public olarak bildirilmişse true döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem public olarak bildirilmişse true yoksa false

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top