PHP 8.1.28 Released!

ReflectionMethod::isPublic

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isPublicYöntem public olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isPublic(): bool

Yöntem public olarak bildirilmişse true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem public olarak bildirilmişse true yoksa false

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top