ReflectionMethod::isDestructor

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isDestructorYöntem bir yıkıcı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isDestructor(): bool

Yöntem bir yıkıcı ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem bir yıkıcı ise true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top