PHP 8.1.28 Released!

ReflectionMethod::isAbstract

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isAbstractYöntem soyut mu diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isAbstract(): bool

Yöntem soyut ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem soyut ise true yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top