ReflectionMethod::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::__constructYeni bir ReflectionMethod nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionMethod::__construct(object|string $objectOrMethod, string $method)

Diğer sözdizimi (isimli bağımsız değişkenler desteklenmiyor):

public ReflectionMethod::__construct(string $classMethod)

Yeni bir ReflectionMethod nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

objectOrMethod

Yöntemi içeren nesne (sınıf örneği) veya sınıf ismi.

method

Yöntemin adı.

classMethod

Sözdizimi: SınıfAdı::yöntemAdı

Hatalar/İstisnalar

Belirtilen yöntem mevcut değilse bir ReflectionException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionMethod::__construct() örneği

<?php
class Sayaç
{
private static
$c = 0;

/**
* Artan sayaç
*
* @final
* @static
* @access public
* @return int
*/
final public static function arttır()
{
return ++
self::$c;
}
}

// ReflectionMethod sınıfının yeni bir örneğini oluşturalım
$method = new ReflectionMethod('Sayaç', 'arttır');

// Temel bilgileri basalım
printf(
"===> %s%s%s%s%s%s%s '%s' yöntemi (%s)\n" .
" %s dosyasının\n" .
" %d. satırından %d. satırına kadar\n" .
" %d[%s] değiştiriciyle tanımlanmış.\n",
$method->isInternal() ? 'Yerleşik' : 'Kullanıcı tanımlı',
$method->isAbstract() ? ' abstract' : '',
$method->isFinal() ? ' final' : '',
$method->isPublic() ? ' public' : '',
$method->isPrivate() ? ' private' : '',
$method->isProtected() ? ' protected' : '',
$method->isStatic() ? ' static' : '',
$method->getName(),
$method->isConstructor() ? 'bir kurucu' : 'sıradan bir yöntem',
$method->getFileName(),
$method->getStartLine(),
$method->getEndline(),
$method->getModifiers(),
implode(' ', Reflection::getModifierNames($method->getModifiers()))
);

// Belgelendirici açıklamaları basalım
printf("---> Belgeleme:\n %s\n", var_export($method->getDocComment(), true));

// Varsa duruk değişkenleri basalım
if ($statics= $method->getStaticVariables()) {
printf("---> Duruk değişkenler: %s\n", var_export($statics, true));
}

// Yöntemi çağıralım
printf("---> Çağrı sonuçları: ");
var_dump($method->invoke(NULL));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

===> Kullanıcı tanımlı final public static 'arttır' yöntemi (sıradan bir yöntem)
   /home/nilgun/dnm.php dosyasının
   14. satırından 17. satırına kadar
   49[final public static] değiştiriciyle tanımlanmış.
---> Belgeleme:
 '/**
   * Artan sayaç
   *
   * @final
   * @static
   * @access public
   * @return int
   */'
---> Çağrı sonuçları: int(1)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top