PHP 8.0.24 Released!

ReflectionMethod::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::__constructYeni bir ReflectionMethod nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionMethod::__construct(object|string $objectOrMethod, string $method)

Diğer sözdizimi (isimli değiştirgeler desteklenmiyor):

public ReflectionMethod::__construct(string $classMethod)

Yeni bir ReflectionMethod nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

objectOrMethod

Yöntemi içeren nesne (sınıf örneği) veya sınıf ismi.

method

Yöntemin adı.

classMethod

Sözdizimi: SınıfAdı::yöntemAdı

Hatalar/İstisnalar

Belirtilen yöntem mevcut değilse bir ReflectionException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionMethod::__construct() örneği

<?php
class Sayaç
{
    private static 
$c 0;

    
/**
     * Artan sayaç
     *
     * @final
     * @static
     * @access  public
     * @return  int
     */
    
final public static function arttır()
    {
        return ++
self::$c;
    }
}

// ReflectionMethod sınıfının yeni bir örneğini oluşturalım
$method = new ReflectionMethod('Sayaç''arttır');

// Temel bilgileri basalım
printf(
    
"===> %s%s%s%s%s%s%s '%s' yöntemi (%s)\n" .
    
"     %s dosyasının\n" .
    
"     %d. satırından %d. satırına kadar\n" .
    
"     %d[%s] değiştiriciyle tanımlanmış.\n",
        
$method->isInternal() ? 'Yerleşik' 'Kullanıcı tanımlı',
        
$method->isAbstract() ? ' abstract' '',
        
$method->isFinal() ? ' final' '',
        
$method->isPublic() ? ' public' '',
        
$method->isPrivate() ? ' private' '',
        
$method->isProtected() ? ' protected' '',
        
$method->isStatic() ? ' static' '',
        
$method->getName(),
        
$method->isConstructor() ? 'bir kurucu' 'sıradan bir yöntem',
        
$method->getFileName(),
        
$method->getStartLine(),
        
$method->getEndline(),
        
$method->getModifiers(),
        
implode(' 'Reflection::getModifierNames($method->getModifiers()))
);

// Belgelendirici açıklamaları basalım
printf("---> Belgeleme:\n %s\n"var_export($method->getDocComment(), true));

// Varsa duruk değişkenleri basalım
if ($statics$method->getStaticVariables()) {
    
printf("---> Duruk değişkenler: %s\n"var_export($staticstrue));
}

// Yöntemi çağıralım
printf("---> Çağrı sonuçları: ");
var_dump($method->invoke(NULL));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

===> Kullanıcı tanımlı final public static 'arttır' yöntemi (sıradan bir yöntem)
   /home/nilgun/dnm.php dosyasının
   14. satırından 17. satırına kadar
   49[final public static] değiştiriciyle tanımlanmış.
---> Belgeleme:
 '/**
   * Artan sayaç
   *
   * @final
   * @static
   * @access public
   * @return int
   */'
---> Çağrı sonuçları: int(1)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top