CascadiaPHP 2024

ReflectionMethod::isPrivate

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isPrivateYöntem private olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isPrivate(): bool

Yöntem private olarak bildirilmişse true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem private olarak bildirilmişse true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top