PHP 8.1.15 Released!

ReflectionMethod::isProtected

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionMethod::isProtectedYöntem protected olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public ReflectionMethod::isProtected(): bool

Yöntem protected olarak bildirilmişse true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem protected olarak bildirilmişse true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top