LoopRun Barcelona 2020

ReflectionMethod::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionMethod::exportSınıfı ihraç eder

Açıklama

public static ReflectionMethod::export ( string $sınıf , string $isim [, bool $return = false ] ) : string

ReflectionMethod sınıfını ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

sınıf

Sınıf ismi.

isim

Yöntem ismi.

ihracet

TRUE belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. FALSE olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

TRUE belirtilirse bir dizge yoksa NULL döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
anton dot shever96 at gmail dot com
1 year ago
//
    $instance = new ReflectionClass($namespace);
    $method = $instance->getMethod($method_name);

    // need to prove 
    $method->export(
        $method->class, // necessary ?
        $method->name // necessary ?
    );
To Top