PHP 7.4.9 Released!

Reflection::export

(PHP 5, PHP 7)

Reflection::exportSınıfı ihraç eder

Açıklama

public static Reflection::export ( Reflector $yansıtıcı [, string $ihracet = false ] ) : void

Bir sınıfı ihraceder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

yansıtıcı

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

ihracet

TRUE belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. FALSE olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

TRUE belirtilirse bir dizge yoksa NULL döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top