PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

Reflection::export

(PHP 5, PHP 7)

Reflection::exportSınıfı ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static Reflection::export(Reflector $reflector, bool $return = false): string

Bir sınıfı ihraceder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

reflector

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

return

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

true belirtilirse bir dizge yoksa null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top