PHP 8.0.24 Released!

Reflector Arayüzü

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Reflector arayüzü, tüm ihraç edilebilir yansıtma sınıflarınca gerçeklenmiş bir arayüzdür.

Arayüz Sözdizimi

interface Reflector extends Stringable {
/* Yöntemler */
public static export(): string
public __toString(): string
/* Miras alınan yöntemler */
public Stringable::__toString(): string
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Reflector artık Stringable arayüzünü gerçekliyor.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top