Reflector Arayüzü

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Reflector arayüzü, tüm ihraç edilebilir yansıtma sınıflarınca gerçeklenmiş bir arayüzdür.

Arayüz Sözdizimi

interface Reflector extends Stringable {
/* Miras alınan yöntemler */
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Reflector::export() kaldırıldı.
8.0.0 Reflector artık Stringable arayüzünü genişletiyor. Stringable::__toString() yöntemini Reflector::__toString() yönteminin yerine miras alıyor.

Ayrıca Bakınız

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top