CascadiaPHP 2024

ReflectionEnumBackedCase sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

ReflectionEnumBackedCase sınıfı sayıl bir eşdeğeri olan destekli bir sayılama hakkında bilgi verir.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top