ReflectionEnumBackedCase sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

ReflectionEnumBackedCase sınıfı sayıl bir eşdeğeri olan destekli bir sayılama hakkında bilgi verir.

Sınıf Sözdizimi

class ReflectionEnumBackedCase extends ReflectionEnumUnitCase {
/* Miras alınan sabitler */
/* Miras alınan özellikler */
public string $name;
public string $class;
/* Yöntemler */
public __construct(object|string $class, string $constant)
public getBackingValue(): int|string
/* Miras alınan yöntemler */
public static ReflectionClassConstant::export(mixed $class, string $name, bool $return = ?): string
public ReflectionClassConstant::getAttributes(?string $name = null, int $flags = 0): array
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top