ReflectionParameter Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionParameter sınıfı bir işlev veya yöntemin değiştirgeleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Bir işlevin değiştirgelerini incelemek için önce ReflectionFunction veya ReflectionMethod sınıfının bir örneğini oluşturmalı, sonra da bu sınıfların ReflectionFunctionAbstract::getParameters() yöntemini kullanarak değiştirge dizisini almalısınız.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionParameter implements Reflector {
/* Özellikler */
public $name ;
/* Yöntemler */
public allowsNull ( void ) : bool
public canBePassedByValue ( void ) : bool
final private __clone ( void ) : void
__construct ( string $işlev , string $değiştirge )
public static export ( string $işlev , string $değiştirge [, bool $ihracet ] ) : string
public getClass ( void ) : ReflectionClass
public getDefaultValue ( void ) : mixed
public getDefaultValueConstantName ( void ) : string
public getName ( void ) : string
public getPosition ( void ) : int
public getType ( void ) : ReflectionType
public hasType ( void ) : bool
public isArray ( void ) : bool
public isCallable ( void ) : bool
public isDefaultValueAvailable ( void ) : bool
public isDefaultValueConstant ( void ) : bool
public isOptional ( void ) : bool
public isPassedByReference ( void ) : bool
public isVariadic ( void ) : bool
public __toString ( void ) : string
}

Özellikler

name

İsim.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top