ReflectionFunctionAbstract sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

ReflectionFunction sınıfının ebeveyni olup, ayrıntılar için onun belgesine bakın.

Sınıf Sözdizimi

abstract class ReflectionFunctionAbstract implements Reflector {
/* Özellikler */
public string $name;
/* Yöntemler */
private __clone(): void
public getAttributes(?string $name = null, int $flags = 0): array
public getClosureThis(): ?object
public getClosureUsedVariables(): array
public getDocComment(): string|false
public getEndLine(): int|false
public getExtensionName(): string|false
public getFileName(): string|false
public getName(): string
public getNamespaceName(): string
public getNumberOfParameters(): int
public getParameters(): array
public getShortName(): string
public getStartLine(): int|false
public getStaticVariables(): array
public hasReturnType(): bool
public hasTentativeReturnType(): bool
public inNamespace(): bool
public isClosure(): bool
public isDeprecated(): bool
public isGenerator(): bool
public isInternal(): bool
public isStatic(): bool
public isUserDefined(): bool
public isVariadic(): bool
public returnsReference(): bool
abstract public __toString(): void
}

Özellikler

name

İşlev ismi. Salt-okunur olup yazmaya çalışılırsa bir ReflectionException yavrulanır.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top