ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceNameİsim alanı adını döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceName(): string

Sınıfın tanımlandığı isim alanının adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İsim alanı adı.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top