ReflectionFunctionAbstract::isInternal

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::isInternalİşlev yerleşik mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isInternal(): bool

İşlev yerleşik ise true kullanıcı tanımlı ise false döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlev yerleşik ise true yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top