PHPKonf 2020 Online

ReflectionFunctionAbstract::isInternal

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::isInternalİşlev yerleşik mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isInternal ( ) : bool

İşlev yerleşik ise TRUE kullanıcı tanımlı ise FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev yerleşik ise TRUE yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top