PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getExtension

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionEklenti bilgilerini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getExtension(): ?ReflectionExtension

Bir işlev için eklenti bilgilerini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir ReflectionExtension nesnesi olarak eklenti bilgisi ya da kullanıcı tanımlı işlevler için null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top