PHP 8.1.28 Released!

ReflectionFunctionAbstract::getExtension

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionEklenti bilgilerini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getExtension(): ?ReflectionExtension

Bir işlev için eklenti bilgilerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bir ReflectionExtension nesnesi olarak eklenti bilgisi ya da kullanıcı tanımlı işlevler için null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top