CascadiaPHP 2024

ReflectionFunctionAbstract::isDeprecated

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::isDeprecatedKullanımı önerilmiyor mu diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isDeprecated(): bool

İşlevin kullanımı önerilmiyorsa true döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlevin kullanımı önerilmiyorsa true yoksa false döner

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunctionAbstract::isDeprecated() örneği

<?php
$rf
= new ReflectionFunction('ereg');
var_dump($rf->isDeprecated());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top