PHP 7.2.25 Released

ReflectionFunctionAbstract::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::inNamespaceİşlev isim alanına ait mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::inNamespace ( void ) : bool

İşlev isim alanında ise TRUE döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev isim alanında ise TRUE değilse FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top