PHP 8.1.28 Released!

ReflectionFunctionAbstract::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::inNamespaceİşlev isim alanına ait mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::inNamespace(): bool

İşlev isim alanında ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlev isim alanında ise true değilse false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top